استخدام فروشنده با سابقه کار برای نمایندگی شیائی در تهران

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66954308/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86