امکان ارسال پیام ماهواره ای به گوشی های اندرویدی اضافه می شود

منبع خبر: سیتنا
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66969526/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87