انتشار رابط کاربری MIUI 14 برای 10 گوشی POCO

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020222991549992960/%C2%A0%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C