اولین گوشی هایی که اندروید 14 را دریافت می کنند

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020728249328556032/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF