اپل و سامسونگ در بازار موبایل پول پارو می کنندیک گزارش تحقیقاتی نشان می دهد 96 درصد از عملیات عملیاتی صنعت موبایل در فصل اول 2023 به حساب اپل و سامسونگ واریز شده است. – به غیر از چند عدد شماره، اپل و سامسونگ سال ها با آیفون و گلکسی دو جایگاه برتر صنعت موبایل را از نظر بازار به خود اختصاص داده اند. گزارشی جدید …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020227364536430592/%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF