اکنون زمان اشتباه برای Google Bard است


گاهی اوقات میل به فریاد زدن پیدا می کنید اولین!

ظاهراً گوگل و ساندار پیچای، مدیر عامل آن، هم تلاش کردند تا به دنیا یادآوری کنند که گوگل پادشاه هوش مصنوعی است و یک ربات چت/جستجو/ربات سطل زباله مجهز به هوش مصنوعی دارد و نام آن Bard است.
منبع: https://www.androidcentral.com/apps-software/now-is-the-wrong-time-for-google-bard