این گوشی جدید شیائومی 14 مرداد به بازار می آید

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501733885300736/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF