این گوشی های جدید با نسخه بتا اندروید 14 عرضه می شوند

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020623294052530176/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C