با 7 میلیون چه موبایلی بخریم؟

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66296990/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F