برند معروف موبایل به هند می رود

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020306660902823936/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF