بلایی که آمریکا با تحریم بر سر این برند موبایل سازی چینی آورد!

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66758782/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84