تاریخ عرضه شیائومی 13 اولترا مشخص شد

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011248728743905280/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF