تصاویر آپدیت MIUI 15 شیائومی فاش شد. آیکن برنامه ها دوباره تغییر می کند!

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020423572979830784/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1