تعرفه مکالمات ویدیویی چقدر تعیین شده است؟ | کمیته تنظیم مقررات

کمیته تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه یک دقیقه تماس تصویری برای سیم کارهای دائمی و اعتباری را 1500 ریال (150 تومان) تعیین و انجام داده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، موضوع مشکلی تماس تصویری از تلفن همراه که مدتی است دوباره تکرار می شود توسط یک اپراتور پس از گذراندن دوره آزمایشی برای برخی از کاربران اپراتور اول تلفن همراه(همراه اول) که دارای گوشی های هواوی است. شیائومی هستند، فعال شده است.

– کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه یک دقیقه تماس تصویری برای سیم کارهای دائمی و اعتباری را 1500 ریال (150 تومان) تعیین و پرداخت کرده است.

ماده 3- دارنده پروانه برای ارائه خدمت مکالمه ویدیویی مجاز به دریافت مبالغی تحت عنوان خدمات تلفن همراه نمی باشد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020232754087505920/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9F

ماده 2- دارندگان پروانه ارائه دهنده خدمات تلفن همراه با رعایت مفاد این مصوبه و سایر مقررات و شرایط مربوط، بسته های مختلف تعرفه ای را با نیاز مشترکین تعریف و ارائه می دهند.

در همین رابطه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 342 مورخ 1401/11/02، تعرفه خدمت مکالمه ویدیویی را اعلام کرده بود که به شرح زیر است: ماده 1- سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه ویدیویی (اعم از درون شبکه و برون شبکه) ، برای سیمکارت های دایمی و اعتباری برابر (1500) ریال تعیین می شود.