توقف بازبینی سامسونگ برای بررسی استفاده از موتور جستجوی بینگ مایکروسافت

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020226793584947200/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF