جدول زمانی عرضه شیائومی 14 تأیید شد

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020714187177674752/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF