درآمد آمازون نشان دهنده یک سه ماهه نسبتا مثبت برای Big Tech با وجود کاهش های بزرگ استچه چیزی میخواهید بدانید

  • آمازون درآمدهای مالی سه ماهه اول خود را روز پنجشنبه اعلام کرد.
  • این شرکت 127.4 میلیارد دلار درآمد داشت که 9 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2022 افزایش داشت.
  • آمازون اخیراً دو دور کاهش شغل و همچنین بسته شدن خط تولید Halo خود را اعلام کرده است.

آمازون پس از ثبت درآمد 127.4 میلیارد دلاری در روز پنجشنبه، در یک سه ماهه مثبت صعود کرده است. این نشان دهنده افزایش 9 درصدی نسبت به سه ماهه اول 2022 است و نتیجه افزایش فروش خالص و بهبود در سراسر تجارت شرکت است.
منبع: https://www.androidcentral.com/accessories/smart-home/amazon-q1-2023-earnings