دوربین پرچمدار شیائومی طرفدارانش را نامید کرد

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020303274487658496/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF