ربات های انسان نما به میدان می آیند؛ آپولو رقیب تازه تسلا

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020609252456839168/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%9B-%C2%AB%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%C2%BB-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8