ردمی K70 پرو برای رقابت با بزرگان بازار موبایل از راه می رسد

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020364515315050496/%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87