رکورد عجیب شیائومی فروش 300 هزار گوشی در 5 دقیقه!

منبع خبر: پنجره نیوز
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66256022/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%21