ریزش درآمد شیائومی /رکود در بازارها

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020131620524777472/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%2F%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7