رینگ با این تغییر سیاست عظیم محصولات خود را خراب می کند


از 29 مارس 2023، همه مشتریان Ring باید اشتراک داشته باشند تا از حالت خانه و خارج از برنامه در برنامه Ring استفاده کنند. علاوه بر این، مشتریان جدید زنگ زنگ برای تنظیم یا غیرفعال کردن زنگ از راه دور، دیدن بیش از 24 ساعت سابقه رویداد یا حتی دریافت اعلان‌ها از ایستگاه پایه زنگ زنگ خود، باید اشتراک داشته باشند.

Ring با قفل کردن ویژگی‌ها در پشت دیوار پرداخت غریبه نیست، اما این آخرین به این معنی است که تقریباً هیچ فایده‌ای برای خرید محصولات Ring وجود ندارد، مگر اینکه بخواهید برای اشتراک Ring Protect هزینه کنید. (در برگه جدید باز می شود) برای همیشه.
منبع: https://www.androidcentral.com/accessories/smart-home/ring-is-ruining-its-products-with-this-huge-policy-change