زلزله در بازار گوشی های میانرده! | آیفون هم کمیاب شد هم گران تر!

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66206646/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%87%21-%26%23124%3B-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85