زلزله در بازار گوشی های میان رده/آیفون کمیاب شد

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66205866/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%87%2F%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF