شیائومی هوای قشر کم درآمد را هم دارد

منبع خبر: سیتنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66855890/%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF