طراحی زیبای آیکن ها در MIUI 15

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020437320286257152/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1