عرضه شیائومی بند 8 با طراحی متفاوت

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011230301282316288/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA