عرضه گوشی هوشمند شیائومی 14پرو با تغییرات اندک

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020314186648678400/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-14%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9