فقط این گوشی ها در تهران اینترنت 5G دارند/ لیست و قیمت

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302082758090752/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%2F-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88