قیمت موبایل نزولی شد! + جدول قیمت

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020237986179072000/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%21-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA