قیمت گوشی با جنگ افزایش یافت | گوشی 3 میلیونی در بازار موبایل ایران

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020802718710558720/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%26%23124%3B-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1