قیمت گوشی جمعه 14 بهمن ماه 1401/ جدول

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66668910/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-1401%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84