قیمت گوشی در بازار امروز چقدر فروش رفت؟

منبع خبر: گشتنی نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66359121/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F