قیمت گوشی سرگردان شد | قیمت کدام گوشی ها گران و کدام ارزان شد؟

منبع خبر: خبر ملت
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020522229821149184/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86