قیمت گوشی 11 بهمن/ قیمت ارزان ترین موبایل چقدر است؟

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66624079/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F