قیمت یک پنیر لیقوان چقدر است؟

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020127940827828224/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D9%86%DB%8C%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F