مشخصات Black Shark 5 Pro گوشی سطح بالا برای بازی

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011201400155887616/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-Black-Shark-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C