مشکل با Passkeys | Android Central


گوگل و سایر شرکت‌ها با اتحاد FIDO کار می‌کنند تا نحوه عملکرد امنیت آنلاین را با استفاده از مفهومی که آن را Passkey می‌نامند، تغییر دهند. این یک ایده عالی با چند نقص است که به این معنی است که واقعاً چیزی نیست که گوگل باید آن را به همه ارائه دهد.

کلیدهای عبور با استفاده از دو عنصر حیاتی کار می کنند: سخت افزار ویژه ای که در حال حاضر در اکثر بهترین تلفن های اندرویدی وجود دارد و نرم افزار رمزنگاری که تمام مشخصات را برآورده می کند تا اعتبار FIDO نامیده شود.
منبع: https://www.androidcentral.com/phones/the-problem-with-passkeys