نحوه استفاده از اپلیکیشن Garmin ECG


گارمین تاییدیه نظارتی را برای آوردن یک برنامه الکتروکاردیوگرام (ECG) به Garmin Venu 2 Plus دریافت کرد که دارای یک قاب فلزی است که می‌توانید از آن برای خواندن دقیق ریتم قلب استفاده کنید. این به ساعت کمک می کند تا فیبریلاسیون دهلیزی (AFib) را تشخیص دهد، یک ریتم نامنظم قلب که نشان دهنده جریان خون ضعیف در حفره های قلب شما است – که می تواند یک علامت هشدار اولیه برای نارسایی قلبی، سکته مغزی یا سایر شرایط باشد.

ما امیدواریم که گارمین در آینده پشتیبانی ECG را به دیگر ساعت های گارمین اضافه کند. اما در حال حاضر، ما روی دارندگان Venu تمرکز خواهیم کرد، که برای دسترسی به برنامه باید از چند حلقه عبور کنند. در اینجا نحوه استفاده از برنامه Garmin ECG آورده شده است!

نحوه دانلود اپلیکیشن Garmin ECG
منبع: https://www.androidcentral.com/wearables/how-to-use-garmin-ecg-app