نحوه استفاده از ویژگی های Google Maps Live View


Google Maps Live View از واقعیت افزوده برای کمک به دسترسی بیشتر و پویایی مسیرهای پیاده روی در تلفن‌های Android و iPhone استفاده می‌کند. هنگامی که بدانید کجا آن را پیدا کنید، استفاده از Live View نسبتا آسان است. اما ممکن است ندانید چه ویژگی هایی در دسترس هستند یا از کجا بیشترین بهره را از تجربه Live View خواهید برد. در اینجا نحوه استفاده از Google Maps Live View آورده شده است.

چگونه با Google Maps Live View دستورالعمل ها را دنبال کنیم

1. در تلفن Android، iPhone یا iPad خود، Google Maps را باز کرده و مقصد را جستجو کنید.
منبع: https://www.androidcentral.com/apps-software/google-maps/how-to-use-google-maps-live-view-features