پایان امپراطوری؛ زنگ خطر برای اپل و گوشی های آیفون به صدا درآمد

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020237736635394048/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86