چینی ها در سرعت شارژ گوشی ها طوفان به پاکردن

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011229152206833664/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7