گوشی بازها بخوانند / این موبایل های اقتصادی مخصوص شماست!

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020513315870744576/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21