گوشی خود را در 5 دقیقه فول شارژ کنید!

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101425078913024/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21