گوشی محبوب ایرانی ها دست نیافتنی تر می شود!

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020307632823306240/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%21