گوشی هایی که ارزش خرید دارند / امسال نخری از دستت رفته سال دیگه اون سوارست و تو پیاده

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020841568488327168/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AA