گوگل انتخاب درستی را انجام داد و به سراغ ربات های هوش مصنوعی مصرفی نرفت


هیچ ورودی از هر نوع هوش مصنوعی در این مقاله وجود نداشت.

من احساس می‌کنم ممکن است لازم باشد با همه چیزهایی که اکنون می‌نویسم، آن را سلب مسئولیت کنم، زیرا به هر کجا که نگاه می‌کنید به نظر می‌رسد که مردم برای نوشتن کلماتی که مردم قبلاً می‌نوشتند، به هوش مصنوعی تکیه می‌کنند.
منبع: https://www.androidcentral.com/apps-software/google-made-the-right-choice-not-diving-into-consumer-ai-bots