10 گوشی پر فروش این هفته در دی ماه 1401 اعلام شدند/قیمت

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66398311/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA