75 درصد سریع تر از انسان؛ آمازون از ربات Sequoia برای انبارهای خود رونمایی کرد

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020715764251449344/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-Sequoia-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C